Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26912
Title: Спосіб оцінки ефективності лікування ізосорбіду динітратом хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по “гіпертрофічному” типу
Authors: Бичко, Михайло Васильович
Бичка, Ярослав Михайлович
Issue Date: 10-Jul-2014
Citation: Спосіб оцінки ефективності лікування ізосорбіду динітратом хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування ізосорбіда динітратом у хворого в стані спокою проводять доплер-ехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування ізосорбіда динітратом проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 8,0 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні.
Series/Report no.: Патент;№ 105926
Abstract: Винахід належить до медицини, а точніше до кардіології, і може бути використаний для об'єктивної оцінки антиангінального ефекту ізосорбіду динітрату у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" типу.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/4-105926-sposib-ocinki-efektivnosti-likuvannya-izosorbidu-dinitratom-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-stenokardiehyu-ta-arterialnoyu-gipertenziehyu-z-porushennyam-diastolichno-funkc.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26912
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105926-uapatents.com.pdf148.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.