Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26929
Title: Спосіб оцінки ефективності лікування азилсартаном у хворих на ішемічну хворобу серця зі стенокардією та артеріальною гіпертензією
Authors: Бичко, Михайло Васильович
Чопей, Іван Васильович
Гечко, Михайло Михайлович
Черняк, Михайло Михайлович
Чубірко, Ксенія Іванівна
Бичка, Ярослав Михайлович
Issue Date: 10-Jun-2015
Citation: Спосіб оцінки ефективності лікування азилсартаном у хворих на ішемічну хворобу серця зі стенокардією та артеріальною гіпертензією, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування азилсартаном у хворого в стані спокою здійснюють забір 5 мл крові з ліктьової вени і визначають рідинні властивості крові шляхом вимірювання в'язкості крові на ротаційному віскозиметрі при різних напругах зсуву від 0,020 дин/см2 до 8,8 дин/см2, далі після лікування азилсартаном проводять забір 5 мл крові з ліктьової вени і проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо в'язкість крові при напрузі зсуву 0,3 дин/см2 зменшиться на 7,5 %, в порівнянні з напругою до лікування, то гемореологічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні.
Series/Report no.: Патент;№ 99459
Abstract: Корисна модель належить до медицини, а точніше до кардіології і може бути використана для об'єктивної оцінки антиангінального ефекту азилсартану у хворих ішемічною хворобою серця (ІХС) зі стенокардією та артеріальною гіпертензією.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/4-99459-sposib-ocinki-efektivnosti-likuvannya-azilsartanom-u-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-zi-stenokardiehyu-ta-arterialnoyu-gipertenziehyu.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26929
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99459-uapatents.com.pdf147.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.