Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27094
Title: Реалізація державної етнонаціональної політики на місцях: пропозиції для удосконалення
Authors: Червеняк, Кристина Тарасівна
Keywords: регіональна політика, державна етнонаціональна політика, децентралізація, етнополітичний менеджмент, субсидіарність, Україна
Issue Date: 2019
Citation: Червеняк К. Реалізація державної етнонаціональної політики на місцях: пропозиції для удосконалення // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 149-153.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27094
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Регіональна політика Збірник Частина перша.pdfЧервеняк К.Т. Тези - С. 149-153.4.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.