Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27423
Title: Розлади системи мікроелементів у пацієнтів на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою
Authors: Архій, Емілія Йосипівна
Прилипко, Любомира Богданівна
Галай, Богдан Михайлович
Keywords: хронічний панкреатит, гіпертонічна хвороба, дисбаланс мікроелементів
Issue Date: 2019
Publisher: Здобутки клінічної та експериментальної медицини
Citation: Архій Е. Й. Розлади системи мікроелементів у пацієнтів на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою / Е. Й. Архій, Л. Б. Прилипко, Б. М. Галай // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. ‒ 2019. ‒ №1. ‒ С. 28-33. DOI 10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10044
Series/Report no.: 1;
Abstract: Рівновага у системі мікроелементів є важливою для нормального функціонування усіх органів та систем. Наявність тих чи інших патологічних змін сприяє появі або ж прогресуванню розладів у цій налагодженій системі. Не є винятком і хронічний панкреатит (ХП) та гіпертонічна хвороба (ГХ). Мета дослідження – визначити зміни мікроелементного складу крові у хворих на ХП у поєднанні з ГХ. Матеріал і методи. Для досягнення поставленої мети ми обстежили 102 хворих на ХП та ГХ ІІ стадії (основна група) та 23 практично здорових осіб (контрольна група). Крім загальноклінічного обстеження визначали концентрацію натрію, кальцію, калію, хлору, селену та цинку у плазмі крові та досліджували екзокринну функцію підшлункової залози (ПЗ) за рівнем фекальної еластази-1 (ФЕ-1). Результати. У пацієнтів основної групи було виявлено зниження концентрації кальцію (до (2,16±0,26) ммоль/л проти (2,47±0,18) ммоль/л у групі практично здорових осіб, р<0,01), селену (до (63,68±18,47) мкг/л на противагу (88,16±15,71) мкг/л у осіб ІІ групи (р=0,61) ти цинку (до (741,05±202,47) мкг/л проти (956,24±172,31) мкг/л у обстежених контрольної групи) (р=0,20). Рівні інших досліджуваних нами мікроелементів не виходили за межі референтних величин. При вивченні функціональної спроможності було діагностовано зовнішньосекреторну недостатність ПЗ на межі легкого та помірного ступеня ((157,82±17,28) мкг/г калу). Висновки. Діагностовані зміни у складі мікроелементів потребують корекції з метою досягнення гомеостазу в організмі і запобігання прогресуванню та розвитку ускладнень ХП та ГХ.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27423
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри пропедевтики внутрішніх хворобItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.