Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2745
Title: Адаптація методу нечітких с-середніх до задачі визначення структури соціальних груп
Authors: Мулеса, Оксана Юріївна
Keywords: нечітка кластеризація, структура соціальної групи, лінгвістична змінна, метод нечітких с-середніх
Issue Date: Apr-2015
Citation: 5. Мулеса О. Адаптація методу нечітких с-середніх до задачі визначення структури соціальних груп / Оксана Мулеса //Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – T. 2, N 2(22). - С. 73-76. – Режим доступу : DOI : 10.15587/2312-8372.2015.41014.
Abstract: Розглядається задача визначення структури соціальних груп як задача нечіткої кластеризації об’єктів. Пропонується адаптація методу нечітких с-середніх для розв’язання сформульованої задачі, яка полягає у визначенні нових способів обчислення відстані між об’єктами та вста- новлення центрів кластерів. Ефективність методу досягається шляхом представлення ознак об’єктів через відповідні лінгвістичні змінні.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2745
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри кібернетики і прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04201865_41014-81365-1-PB (1).pdf125.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.