Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28232
Title: Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Other Titles: ADMINISTRATIVE FORMS OF ACTIVITY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION FOR ENSURING CIRCULATION AND USE OF WEAPONS IN UKRAINE
Authors: Діденко, С. В.
Keywords: застосування зброї, зброя, обіг зброї, публічна адміністрація, форми адміністративної діяльності
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Діденко, С. В. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні [Текст] / С. В. Діденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право / гол.ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – Т. 1№Вип. 38. – С. 145–148
Series/Report no.: Серія право;
Abstract: У статті доведено, що форми адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це зовнішньо виражена діяльність суб’єктів публічного адміністрування, в основному підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, яка здійснюється останніми в межах їх компетенції та спрямована на гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів адміністративних відносин у цій сфері. При цьому у сфері забезпечення обігу та застосування зброї публічна адміністрація застосовує як правові (видача дозволів, контроль, ухвалення нормативних актів публічного адміністрування та ненормативних актів публічного адміністрування, забезпечення дотримання певних правил, своєчасне та якісне розслідування адміністративних справ, тощо), так і неправові (перевірки, або так звані обстеження, організація постійної взаємодії оперативних служб, взяття на облік експериментально відстріляних куль і гільз, створення державної кулегільзотеки, зберігання відстріляних гільз і куль, виготовлення бланків дозволів тощо) форми адміністративної діяльності.
The article proved that the forms of administrative activity of public administration in the field of circulation and use of weapons in Ukraine is an internal activity of state bodies, basically units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which is carried by them within their jurisdictions and aimed at guaranteeing the rights, freedoms and lawful interests of administrative relations subjects in this field. In sphere of ensuring the circulation and use of weapons, the public administration uses legal and not legal forms of administration.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28232
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 38. Том 1. - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.