Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28266
Title: Бухгалтерський інжиніринг в діяльності підприємства
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Сидорчук, О. Г.
Keywords: інжиніринг, бухгалтерський інжиніринг, управління платоспроможністю, управління власністю, управління ризиками, управління резервною системою, похідні балансові звіти, нульовий баланс
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во " Говерла"
Citation: Макарович, В. К. Бухгалтерський інжиніринг в діяльності підприємства [Текст] / В. К. Макарович, О. Г. Сидорчук // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; зб. наук. пр. / редкол.: В.В.Готра, Л.М.Газуда та ін. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 2(54). – С.129-134. – Бібліогр.:с.133 (12 назв).
Abstract: В статті уточнено трактування поняття "бухгалтерський інжиніринг", під яким слід розуміти комплексний інструментарій, що функціонує на основі комплексу теорій і концепцій в єдиному інформаційному полі інжинірингового обліку, сформованому інжиніринговим планом рахунків, на базі комплексу інжинірингових, стратегічних та гіпотетичних бухгалтерських записів, похідних балансових звітів, на основі використання маржі безпеки та зон фінансового ризику в режимі реального часу. Акцентовано, що інструментарій бухгалтерського інжинірингу включає інструменти системи похідних балансових звітів. Визначено, що модель стратегічного управління підприємством на основі системи похідних балансових звітів використовується в цілях управління власністю, грошовими потоками, платоспроможністю, резервною системою, ризиками. Використання концепції інструментів бухгалтерського інжинірингу спрямоване на впровадження та ефективне функціонування інтегрованих систем управлінського і стратегічного обліку та управління діяльністю підприємства вцілому.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28266
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 2 (54) - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.