Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28375
Title: Однорідні групи пацієнтів як передова система уніфікації тарифікації стаціонарної допомоги
Other Titles: Homogeneous patient groups as an advanced system for standardizing inpatient care billing
Authors: Рогач, Іван Михайлович
Смірнов, Микита Миколайович
Жорник, Віталіна Василівна
Пішковці, А.-М. М.
Keywords: DRG, стаціонарна допомога, відшкодування витрат, фінансування, однорідні групи пацієнтів, ОГП
Issue Date: 2019
Publisher: Економіка і право охорони здоров'я
Citation: Рогач ІМ, Смірнов ММ, Жорник ВВ, Пішковці А-ММ. Однорідні групи пацієнтів як передова система уніфікації тарифікації стаціонарної допомоги. Економіка і право охорони здоров'я. 2019;1(9):5-9.
Series/Report no.: 1(9);
Abstract: Фінансування закладів охорони здоров’я, засноване на конкретних випадках госпіталізації однорідних груп пацієнтів, починаючи з 1990-х років, поступово стало основним засобом реімбурсації витрат лікувально-профілактичних закладів на стаціонарну допомогу в більшості країн світу з високим рівнем доходу. Мотиви, що лежать в основі розробки і імплементації систем ОГП в різних країнах, розрізняються, але в основному до них відносяться підвищення прозорості та ефективності діяльності лікувально-профілактичних установ і оптимізація їх управління. Метою роботи було вивчення та інтерпретація "case mix" підходу до класифікації випадків госпіталізації пацієнтів для оптимізації єдиної системи тарифікації лікарняних послуг, варіації якого імплементовані в багатьох розвинених країнах світу. Матеріали та методи. Дані сучасної наукової літератури, в яких розкривається питання визначення груп, а також передумов і нормативів їх створення, проаналізовано та інтерпретовано для читача. Використовувався контент-аналіз, метод системного і порівняльного аналізу, а також бібліосемантичний метод вивчення відповідних наукових робіт. Результати та обговорення. В основній частині статті описано визначення поняття однорідних груп пацієнтів та системи обов’язкових атрибутів, якими вона повинні володіти, наведено загальні причини та етапи імплементації однорідних груп пацієнтів в національні системи охорони здоров’я, а також загальні відмінності в методиці підрахунку фактичної ставки оплати випадку госпіталізації.Відзначено, що країни, в яких імплементовані національні системи класифікацій, можуть украй різнитися за кількістю груп. Дослідження показують, що в більшості країн Європи кількість груп після їх імплементаціїзбільшується з часом. Таким чином між 2005-2011 роками кількість груп у Німеччині збільшилась у 1,36 раза, в Англії більш ніж подвоїлась, а у Франції стала в чотири рази більше. Загальним наслідком запровадження розглянутої моделі відшкодування витрат в Європі є збільшення активності медичних закладів та витрат на охорону здоров’я, і, навпаки, у Сполучених Штатах Америки використання однорідних груп пацієнтів стримує витрати країни на дану галузь. Висновки. Клініцистам і національним органам системи охорони здоров’я України рекомендовано розглянути питання впровадження системи однорідних груп пацієнтів і вивчити підхід інших країн до класифікації і розрахунку фактичної ставки оплати випадків госпіталізації для створення сучасної та ефективної національної моделі реімбурсації стаціонарної допомоги в Україні.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28375
ISSN: 2415-8763
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри соціальної медицини та гігієниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.