Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28525
Title: НОВІ ІНДУСТРІАЛЬНІ КРАЇНИ «ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ» У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Other Titles: THE NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES OF THE “THIRD WAVE” IN GLOBAL ECONOMY
Authors: Брензович, Катерина
Ісак, Злата
Keywords: нові індустріальні країни, країни що розвиваються індустріалізація, економічний розвиток, спеціалізація, екс- порт, імпорт.
Issue Date: 2019
Publisher: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Citation: Брензовик К.С., Ісак З.І. НОВІ ІНДУСТРІАЛЬНІ КРАЇНИ «ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ» У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ // Інфраструктура ринку. - 2019. - Вип.37. - С.18-24.
Abstract: У статті досліджено місце та роль нових індустріальних країн та зокрема країн, відне- сених до їхньої «третьої хвилі» (Туреччини, Кіпру, Індонезії та Тунісу), у світовій економіці. Увагу приділено критеріям віднесення еконо- мік до нових індустріальних та особливостям їхнього соціально-економічного розвитку, що зумовлюють їх виокремлення серед країн, що розвиваються. Визначено, що деякі країни, віднесені до нових індустріальних, завдяки якісним перетворенням у національній еко- номіці зайняли провідне місце у світовій економічній системі та за деякими показни- ками досягли рівня розвинутих країн. Про- ведено оцінку динаміки показників розвитку нових індустріальних країн «третьої хвилі», зокрема ВВП та ВВП на душу населення за період 2000–2018 роки, та здійснено їх порів- няння в межах групи. Досліджено участь НІК «третьої» хвилі у створенні світового про- дукту та світовому експорті. Проаналізо- вано експортну спеціалізацію країн та гео- графію їхніх експортно-імпортних операцій.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28525
Appears in Collections:Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Инфраструктура рынка №37_2019.pdf12.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.