Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2861
Title: Обґрунтування показів до хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії
Other Titles: Rationale indications for surgical prevent of pulmonary embolism
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Попович, Ярослав Михайлович
Бойко, Сергій Олександрович
Левчак, Юрій Адальбертович
Keywords: гострий глибокий венозний тромбоз, тромбоемболія легеневої артерії, нижня порожниста вена, радіоізотопна флебосцинтиграфія
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Обґрунтування показів до хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії [Текст] / В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2014. – Вип. 2(50). – С. 111–118. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 117–118 (13 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: У роботі проаналізовано результати комплексного обстеження та операційного лікування 52 хворих з тромбозами в системі нижньої порожнистої вени. У всіх пацієнтів після дообстеження виконана хірургічна профілактика тромбоемболії легеневої артерії. У 43 (82,7%) пацієнтів спостерігали висхідне поширення тромботичного процесу на нижню порожнисту вену з клубових вен, ізольовані тромбози нижньої порожни- стої вени траплялися у 9 (17,3%) випадках. Включення в комплекс клініко-інструментального обстеження пацієнтів (ультразвукове дуплексне скенування, рентгеноконтрастна флебографія, мультиспіральна комп’ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням) радіоізотопної флебосцинтиграфії дало можливість обґрунтувати покази до хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії. Через 1 рік спостереження у жодного пацієнта не виник рецидив тромбозу в системі нижньої порожнистої вени та не було епізодів тромбоемболії легеневої артерії. Ключові слова: гострий глибокий венозний тромбоз, тромбоемболія легеневої артерії, нижня порожниста вена, радіоізотопна флебосцинтиграфія
Description: The study presents an analysis of the examination results and surgical treatment of 52 patients with inferior vena cava system thrombosis. In all patients after additional examination surgical prevention of pulmonary embolism was performed. In 43 (82,7%)patients we observed upward spread of the thrombotic process in the inferior vena cava from the iliac veins, the isolated inferior vena cava thrombosis occurred respectively in 9 (17,3%) cases. Inclusion into the complex of clinical and instrumental examination (duplex ultrasound scanning, phlebography, computed tomography with intravenous contrasting) of radionuclide phleboscintigraphy allowed to justify indications for surgical prevention of pulmonary embolism. After 1 year follow up no patient had thrombosis relaps and episodes of pulmonary embolism. Key words: acute deep venous thrombosis, pulmonary embolism, inferior vena cava, radionuclide phleboscintigraphy
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2861
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (50) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.