Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28622
Title: Забезпечення доступності правосуддя через призму новацій у порядку регулювання інституту судових витрат у цивільному процесі України
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Стойка, Аліна Василівна
Keywords: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, судові витрати; забезпечення судових витрат; розподіл судових витрат; правосуддя; доступ до суду.
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В., Стойка А.В. Забезпечення доступності правосуддя через призму новацій у порядку регулювання інституту судових витрат у цивільному процесі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 52. Т. 1. С. 112-118. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: В статті досліджуються основні нововведення до порядку регулювання інституту судових витрат та їх співвідношення з концепцією доступу до суду. Робиться висновок, що реформа процесуального законодавства в частині інституту судових витрат в цілому опирається на законодавство зарубіжних країн та відповідає практиці Європейського суду з прав людини, але наявність порівняно зовсім нових положень процесуального законодавства містить суттєві прогалини, які не сприятимуть належному та однаковому його застосуванню, що в свою чергу може призвести до занепаду довіри суспільства до правосуддя як дієвої форми захисту прав і свобод людини і громадянина.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28622
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.