Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28633
Title: Касаційне оскарження рішення суду в аспекті принципу res judicata крізь призму практики Європейського суду з прав людини
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Стойка, Аліна Василівна
Семерак, Олександр Созонович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, касаційне оскарженні; судове рішення; обов’язковість судового рішення; res judicata; справедливий суд.
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В., Семерак О.С., Стойка А.В. Касаційне оскарження рішення суду в аспекті принципу res judicata крізь призму практики Європейського суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 347-350. URL: http://pap.in.ua/1_2019/105.pdf
Abstract: В статті досліджуються основні питання, які виникають при взаємодії права на оскарження судового рішення, яке набрало законної сили, та його співставлення з принципом правової визначеності, зокрема – res judicata. Робиться висновок про те, що хоча принцип правової визначеності і є імперативною категорією в аспекті забезпечення реалізації права на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції, проте навіть даний принцип повинен мати виключення індивідуального характеру.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28633
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.