Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28782
Title: Щодо оволодіння магістрами теоретичними та практичними компетенціями відповідно до основних оперативних функцій громадського здоров’я
Other Titles: On mastering theoretical and practical competencies by the masters according to basic operational functions of public health
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Keywords: громадське здоров’я,, магістри, компетенції, оволодіння
Issue Date: 2020
Publisher: ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Citation: Слабкий Г. О. Щодо оволодіння магістрами теоретичними та практичними компетенціями відповідно до основних оперативних функцій громадського здоров’я / Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. Й. Білак-Лук’янчук // Україна. Здоров'я нації = Ukraine. Nation’s Health: наук.-практ. вид. / Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України. – Київ : Вид-во "Експерт" – 2020. – № 1 (58). – С. 47 - 56.
Abstract: Мета роботи – розробити шляхи оволодіння магістрами громадського здоров’я сучасними компетенціями. Матеріали та методи. Використано методи: контент-аналізу, структурно-логічного аналізу, описового моделювання. Матеріали дослідження: документи ВООЗ та України з питань підготовки магістрів громадського здоров’я та їх компетенції. Результати. Встановлена невідповідність компетенцій кадрів громадського здоров’я, які розробила ВООЗ та які визначені стандартом вищої освіти і освітніми програмами в Україні. Навчальний план освітньо-наукової програми магістратури нерівномірно забезпечує оволодіння магістрами сучасними компетенціями відповідно до основних оперативних функцій громадського здоров’я. Висновки. Узгодити компетенції для кадрів громадського здоров’я, які розробила ВООЗ та визначені стандартом вищої освіти і освітніми програмами підготовки магістрів в Україні. Проаналізований навчальний план освітньо-наукової програми магістратури за спеціальністю «Громадське здоров’я» підлягає корекції по забезпеченню оволодіння особами, що навчаються сучасними компетенціями відповідно до основних оперативних функцій громадського здоров’я. В навчальному процесі рекомендується широко застосовувати сучасні методи та форми навчання.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28782
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри громадського здоров’я
Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Компетенції магістрів ГЗ_стаття.pdf417.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.