Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28787
Title: Медико-демографічні показники дитячого населення Закарпатської області як проблема громадського здоров’я регіону
Other Titles: Medical and demographic indicators of child population in Transcarpathian region as a problem of public health of the region
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Кручаниця, Василь Васильович
Keywords: Закарпатська область, діти, народжуваність, захворюваність, поширеність хвороб.
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
Citation: Медико-демографічні показники дитячого населення Закарпатської області як проблема громадського здоров’я регіону/Слабкий Г.О., Білак-Лук’янчук В.Й., Кручаниця В.В.// Україна. Здоров'я нації. 2019-№4. - С.35-40
Abstract: Мета роботи: дослідити та проаналізувати медико-демографічні показники дитячого населення Закарпатської області. Матеріали та методи. При виконанні дослідження використано статистичний метод та метод структурно-логічного аналізу. Матеріалами дослідження стали дані статистичної галузевої звітності по Закарпатській області за 2014, 2017 та 2018 роки. Результати та їх обговорення. В області проживає 292303 дітей, що складає 23,29% від загальної кількості жителів регіону. При цьому народжуваність скоротилася на 21,6% і в склала 11,6‰, а смертність дітей віком до 1 року життя в розрахунку на 1000 народжених живими збільшилася на 26,7% і склала 11,4‰. Показники захворюваності дитячого населення мають тенденцію до скорочення (на 7,8%) з рівнем 883,98 на 1000 дітей та провідними місцями наступних класів хвороб: хвороби органів дихання (536,02), хвороби органів травлення (58,17), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (52,00), травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (39,82), деякі інфекційні та паразитарні хвороби (30,09). Показники поширеності хвороб серед дитячого населення мають тенденцію до скорочення (на – 4,8%) з рівнем 1269,51 на 1000 дітей та провідними місцями наступних класів хвороб: хвороби органів дихання (596,33), хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин (91,39), хвороби органів травлення (87,83), хвороби ока та придаткового апарату (73,73), травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (41,41). Висновки: медико-демографічні показники дитячого населення для системи громадського здоров’я мають значення в плані профілактики хвороб та забезпечення хворим дітям якість життя відповідного рівня.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28787
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193534-439320-1-PB.pdf385.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.