Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28834
Title: Методологія комплексної оцінки стану перинатальної допомоги
Other Titles: Methodology of complex assessment of perinatal care
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Дудник, Світлана Валерівна
Дудіна, Олена Олександрівна
Keywords: перинатальна допомога, методологія, модель комплексної оцінки стану перинатальної допомоги, коефіцієнти досягнення результатів.
Issue Date: 2019
Publisher: Національна академія медичних наук України
Citation: Слабкий Г.О., Дудіна О.О., Дудник С.В. Методологія комплексної оцінки стану перинатальної допомоги// ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ.1 (77) 2019. С. 36-40
Abstract: Мета — розробити методологію комплексної оцінки стану перинатальної допомоги та модель комплексної оцінки діяльності служби перинатальної допомоги. Матеріали та методи. Матеріалами дослідження слугували дані літературних джерел стосовно використання методу кінцевих результатів діяльності закладів і установ перинатальної допомоги, дані державної статистики щодо діяльності закладів охорони здоров'я матері і дитини, перинатального аудиту, а також моніторингу і оцінки регіоналізації перинатальної допомоги за період 2015–2017 рр. Методи дослідження: математичний, статистичний, метод бальної оцінки, моделювання, аналітичний та системного підходу. Результати та висновки. Розроблено методологію комплексної оцінки стану перинатальної допомоги, запропоновано модель комплексної оцінки діяльності служби перинатальної допомоги із використанням адаптованого методу кінцевих результатів діяльності закладів і установ медичної допомоги, якою передбачено оцінку коефіцієнтів досягнення нормативних значень кожного показника, окремих компонентів комплексної оцінки та інтегральну оцінку діяльності служби перинатальної допомоги. Розроблена модель комплексної оцінки дає змогу проводити аналіз та оцінку діяльності перинатальної служби на державному та регіональному рівнях, а також роботи окремих закладів перинатальної допомоги I, II, і III рівнів, підрозділів перинатальної допомоги та окремих медичних працівників. Модель дає змогу оцінити ефективність управлінських дій у сфері забезпечення доступноо сті і якості перинатальної допомоги, тому може розглядатися як одна зі складових процесу управління якістю та ефективністю надання перинатальної допомоги для подальшого її удосконалення в напрямі попередження ризиків материнської та перинатальної патології і смертності у закладах перинатальної допомоги відповідного рівня, а також поліпшення показників діяльності.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28834
ISSN: 199225891
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PIP_01_2019_web.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.