Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28869
Title: Оцінювання акушерами-гінекологами рівня підготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів та сімейних медичних сестер щодо надання акушерсько-гінекологічних медичних послуг: за результатами соціологічного дослідження
Other Titles: Assessment by obstetrician-gynecologists of the level of training of general practitioners–family doctors and family nurses for the provision of obstetric-gynecological medical services: based on the results of a sociological study
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Щербинська, О.С.
Keywords: лікарі загальної практики–сімейні лікарі, сімейні медичні сестри, акушерсько-гінекологічна допомога, оцінювання акушерами-гінекологами рівнів теоретичної та практичної підготовки.
Issue Date: 2019
Publisher: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ імені АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
Citation: Щербинсмька О.С., Слабкий Г.О. Оцінювання акушерами-гінекологами рівня підготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів та сімейних медичних сестер щодо надання акушерсько-гінекологічних медичних послуг: за результатами соціологічного дослідження// Здоровье Женщины. 2019.- №7 - С.99-103
Abstract: Мета дослідження: вивчення результатів оцінювання акушерами-гінекологами рівня підготовки лікарів загальної практики–сімейних лікарів та сімейних медичних сестер щодо надання акушерсько-гінекологічних медичних послуг. Матеріали та методи. У ході виконання дослідження з використанням спеціально розробленої анкети був опитаний 221 акушер- гінеколог. Результати. У роботі представлено результати соціологічного дослідження серед акушерів-гінекологів щодо вивчення результатів їхнього оцінювання рівнів підготовки лікарів загальної практики–сімейних лікарів та сімейних медичних сестер щодо надання акушерсько-гінекологічних медичних послуг. За даними дослідження встановлено низьке оцінювання акушерами-гінекологами рівнів теоретичної та практичної підготовки лікарів загальної практики–сімейних лікарів та сімейних медичних сестер з питань аку- шерства та гінекології. Заключення. Результати дослідження є підставою для розроблення системи підвищення кваліфікації лікарів загальної практики – сімейних лікарів та сімейних медичних сестер з надання акушерсько-гінекологічної медичної допомоги.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28869
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WH_07_2019_web.pdf18.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.