Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28870
Title: Надання лікарями загальної практики-сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв’язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами: за результатами соціологічного дослідження лікарями загальної практики-сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв’язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами: за результатами соціологічного дослідження
Other Titles: Providing the general practice by doctors-family doctors of the obstetric and gynecologic care and characteristic of interrelation of primary link with obstetric and gynecologic services: by results of a sociological researchProviding the general practice by doctors-family doctors of the obstetric and gynecologic care and characteristic of interrelation of primary link with obstetric and gynecologic services: by results of a sociological research
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Щербинська, О.С.
Keywords: лікарі загальної практики-сімейні лікарі, аку- шерсько-гінекологічна допомога, надання.
Issue Date: 2019
Publisher: НМАПО
Citation: Щербинська О.С., Слабкий Г.О.Надання лікарями загальної практики-сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв’язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами: за результатами соціологічного дослідження лікарями загальної практики-сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв’язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами: за результатами соціологічного дослідження// Сімейна медицина. 2019. №3. - С.63-67
Abstract: Мета дослідження: визначення обсягів надання лікаря- ми загальної практики-сімейними лікарями акушерсько- гінекологічної допомоги та визначення характеристики взаємозв’язку первинної ланки медичної допомоги з аку- шерсько-гінекологічними службами. Матеріали та методи. У процесі виконання досліджен- ня було опитано 434 лікарів загальної практики-сімейних лікарів. Результати. Встановлено, що 66,36±2,4% опитаних сімей- них лікарів проводять скринінгові огляди жінок на раннє ви- явлення захворювань грудної залози, 29,49±2,3% – на ран- нє виявлення патології шийки матки, 31,80±2,3% надають медичну допомогу жінкам при гінекологічних захворюван- нях та 27,88±2,2% лікарів – при хворобах, що передають- ся статевим шляхом. медичну допомогу вагітним надають 55,99±2,5% опитаних лікарів, а у післяпологовий період – 47,69±2,5% респондентів. Заключення. Жінки зазвичай самостійно звертаються до лікарів акушерів-гінекологів. Третина опитаних сімейних лікарів зазначили, що до стаціонарних відділень жінки можуть скеровуватися виключно лікарями акушерами- гінекологами.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28870
ISSN: 2307-5112
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178592-395198-1-PB.pdf880.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.