Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28938
Title: ПЕРЕДЧАСНА СМЕРТНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ВІД ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН СМЕРТІ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ)
Other Titles: Premature mortality of men from external causes of death (on example of Southern region)
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Ященко, Юрій Борисович
Орда, Олександ Миколайович
Шевченко, Марина Вікторівна
Keywords: надсмертність, смертність від зовнішніх причин смерті, чоловіки.
Issue Date: 2011
Publisher: Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
Citation: ПЕРЕДЧАСНА СМЕРТНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ВІД ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН СМЕРТІ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ)// Г.О.Слабкий, Ю.Б. Ященко, О.М.Орда та інщ// Україна. Здоров"я нації. 2011- №1(17)- С.11-14
Abstract: Проаналізовано випадки передчасної смерті чоловіків м. Севастополя від зовнішніх причин. Доведено, що смертність від травм, отруєнь і нещасних випадків має вікові та сезонні особливості. Встановлено недостатню доступність і якість надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Доведено залежність між даними медичними характеристиками та факторами ризику надсмертності чоловіків від зовнішніх причин смерті. Поліпшення заходів з організації надання медичної допомоги на догоспітальному етапі (у випадку екстремального стану внаслідок впливу зовнішнього фактора порушення здоров'я) сприятиме зниженню рівня смертності чоловіків працездатного віку від зовнішніх причин смерті.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28938
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uzn_2011_1_4.pdf351.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.