Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28975
Title: СТАН РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕРИНАтАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
Other Titles: STATE OF REGIONALIZATION OF PERINATAL CARE IN UKRAINE
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Дудник, Світлана Валерівна
Дудіна, Олена Олександрівна
Габорець, Юрій Юрійович
Keywords: Перинатальна допомога, стан впровадження, показники діяльності.
Issue Date: 2016
Publisher: Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
Citation: СТАН РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕРИНАтАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ/ Г.О.Слабкий, О.М.Дзюба, О.О.Дудіна та інш// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2016. № 2 (68)- С.12-19
Abstract: Мета: вивчити та проаналізувати стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні. Матеріали і методи. Вивчалися дані Центру медичної статистики МОЗ України за період 2011–2014 рр.; результати моніторингу регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, який проводить Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. Результати. Із загальної кількості пологів у закладах перинатальної допомоги І рівня було розроджено 36,5% жінок, ІІ рівня – 46,8%, ІІІ рівня –16,7%. Встановлена достатня концентрація у перинатальних центрах ІІІ рівня розроджень вагітних з природженими вадами серця (63,4%), хворобами системи кровообігу (50,5%) та новонароджених із масою тіла 500,0–999,0 г (59,0%) і 1000,0–1499,0 г (52,9%), при збільшенні їх виживаності у перші 168 годин життя з 57,6% у 2011 р. до 64,2% у 2014 р. та з 87,3% до 89,9% відповідно. Виявлено значно кращі показники виживаності цих категорій новонароджених у закладах перинатальної допомоги ІІІ рівня порівняно із закладами І рівня. Висновки. Регіоналізація перинатальної допомоги позитивно впливає на її ефективність.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28975
ISSN: 6181-2786
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6735-Текст статті-23306-3-10-20161129.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.