Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29058
Title: Міжнародна підтримка уряду Карпатської України організаціями української еміграції (1938 – 1939 рр.)
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Палінчак, Микола Михайлович
Keywords: Карпатська Україна, Августин Волошин, українська діаспора, організації української еміграції, Організація Демократичного Відродження України, Комітет оборони Карпатської України, Закордонний провід ОУН, державотворення, «допомогові» комітети.
Issue Date: 2020
Citation: Вегеш М.М. Палінчак М.М. Міжнародна підтримка уряду Карпатської України організаціями української еміграції (1938 – 1939 рр.). Регіональні студії. Науковий журнал - № 20. Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 146-158
Abstract: У статті на основі архівних і опублікованих джерел, матеріалів закарпатської періодики робиться спроба висвітлити діяльність організацій української еміграції в підтримці державотворчих зусиль уряду Карпатської України напередодні Другої світової війни. Автори переконують, що солідарність із національно-визвольною боротьбою закарпатців проявляли українці, які проживали в Німеччині, Франції, Бельгії, Югославії, Румунії, Австрії, США, Канаді, Аргентині та Бразилії. Аналізується різноманітна матеріальна і моральна підтримка уряду Карпатської України з боку таких відомих на той час міжнародних емігрантських організацій, як «Організація Демократичного Відродження України», «Комітет Оборони Закарпаття» (згодом перейменований в «Комітет Оборони Карпатської України»), «Об’єднані Українські Організації Америки», «Братство Українських Католиків», «Українська Стрілецька Громада». У статті простежується діяльність «допомогових комітетів», які займалися збором коштів та проводили різноманітні культурно-політичні акції. Звертається також увага на діяльність Закордонного проводу ОУН, окремих його активних членів (Ю. Химинець, Я. Барановський). Йдеться про підтримку втікачів із Карпатської України в Югославії колишнього Апостольського представника в Закарпатті Діонизія Няраді. Важливу роль також відігравала політична орієнтація українців, які проживали за кордоном. Русофільські та русинофільські емігрантські осередки більше підтримували автономний уряд А. Бродія, тоді як українофільські – державотворчу діяльність кабінету А. Волошина. Ці напрями упродовж багатьох років діяли й на Закарпатті. Представники русофільства нерідко займали відверту проугорську позицію, залишаючись прихильниками гортистського режиму, який встановився на Закарпатті в другій половині березня 1939 р.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29058
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародної політики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf435.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.