Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2907
Title: Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із позашпитальною пневмонією
Other Titles: Features of heart rate variability in school age children with community-acquired pneumonia
Authors: Бабік, І.В.
Няньковський, С.Л.
Keywords: діти, позашпитальна пневмонія, варіабельність серцевого ритму, лікування, Ноофен
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Бабік, І. В. Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із позашпитальною пневмонією [Текст] / І. В. Бабік, С. Л. Няньковський // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2014. – Вип. 2(50). – С. 176–179. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 179 (7 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: У статті розглянуті особливості астенічного синдрому та вегетативного забезпечення дітей віком 7–14 років з клінікою позашпитальної пневмонії на підставі інструментального вегетативного тестування. Включення в схеми лікування дітей ноотропного препарату Ноофен дозволяє швидше досягти нормалізації клінічних та інструментальних показників, зменшити прояви вегетативної дисфункції, покращити фізичний стан, адап- тативні властивості і стресову стійкість організму, зменшити дисбаланс між гуморально-метаболічними і центрально-ерготроптими впливами, нормалізувати реактивність парасимпатичного відділу нервової системи. Ключові слова: діти, позашпитальна пневмонія, варіабельність серцевого ритму, лікування, Ноофен
Description: In this article we described features of asthenic syndrome and autonomic disorders in children aged 7 to 14 with community-acquired pneumonia in order to instrumental autonomic testing. Adding noofen in treatment allows to rapid normalization of clinical and instrumental parameters, decrease vegetative dysfunction. Also it allows to improve physical condition, adaptation and stress stability, reduce disbalance between metabolic and central impacts, normalize reactance of parasympathetic nervous system. Key words: children, community-acquired pneumonia, heart rate variability, treatment, Noofen
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2907
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (50) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.