Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29157
Title: ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОЦЕСІВ В УЖГОРОДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИШУ
Authors: Лендьел, Мирослава Олександрівна
Свєженцева, Оксана Іванівна
Гойдаш, Юлій Юлійович
Нагоркін, Михайло Михайлович
Keywords: Міжнародні відносини, освіта, Інтернаціоналізація, освіта, наука, стратегія розвитку університетів
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Лендьел М.О. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОЦЕСІВ В УЖГОРОДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИШУ / Гойдаш Ю.Ю., Нагоркін М.М., Свєженцева О.І. // Міжнародний науковий вісник, 2015, бірник наукових праць /ред. кол. І.В.Артьомов (голова) та ін. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. Спецвип. 1(10). С. 79-88
Abstract: Інтернаціоналізація та модернізація освіти є ключо- вим вектором формування сучасної освітньої політики кра- їн Європи та світу. Цей процес зумовлений глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, еконо- мічною, політичною, соціальною та культурною інтеграці- єю країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській освітній системі, спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультур- ної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалі- стів на міжнародному ринку праці.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29157
ISSN: 2218-5348
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародний НВ 2015 р..pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.