Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29176
Title: Застосування інновацій в роботі абонементу підручників та юридичної літератури
Authors: Сегедій, Тетяна Олександрівна
Keywords: бібліотека Ужгородського національного університету, інновації, інформаційні технології, електронна база, юридична література, библиотека Ужгородского национального университета, инновации, информационные технологии, электронная база, юридическая литература
Issue Date: 2020
Citation: Сегедій Т. О. Застосування інновацій в роботі абонементу підручників та юридичної літератури [Електронний ресурс ] Сегедій Т. О./ Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій: матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 15-19 черв. 2020.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2020. – Режим доступу: http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%D0%A7%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BD.pdf- Назва з екрану
Abstract: у статті аналізуються інновації в роботі відділу підручників та юридичної літератури, застосування нових комп’ютерних технологій в практиці обслуговування користувачів сучасної бібліотеки юридичного факультету Ужгородського національного університету.
в статье анализируются инновации в работе отдела учебников и юридической литературы, применение новых компьютерных технологий в практике обслуживания пользователей современной библиотеки юридического факультета Ужгородского национального университета.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29176
Appears in Collections:Науково-практична Інтернет-конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сегедій Тетяна (1) (1).pdf672.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.