Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29181
Title: Розвиток та становлення нових бібліотечних технологій на прикладі філії Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету
Authors: Федянін, Тетяна Борисівна
Keywords: бібліотека Ужгородського національного університету, інновації, інформаційні технології, електронна база, бази даних, електронна бібліотека, власні бази даних, комп’ютеризація, библиотека Ужгородского национального университета, инновации, электронная база, информационные технологии, электронная библиотека, базы данных, компьютеризация, собственные базы данных, library of Uzhgorod National University, innovation, electronic database, information technology, databases, electronic library, computerization, own databases
Issue Date: 2020
Citation: Федянін Т. Б. Розвиток та становлення нових бібліотечних технологій на прикладі філії Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету [Електронний ресурс ] Федянін Т. Б/ Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій: матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 15-19 черв. 2020.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2020. – Режим доступу: http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96.pdf- Назва з екрану
Abstract: у статті розкривається шлях становлення і розвитку філії Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, аналізуються введення інноваційних підходів в бібліотечній роботі, запровадження нових інформаційних ресурсів, застосування нових комп’ютерних технологій в практиці обслуговування користувачів сучасної бібліотеки.
в статье описывается путь становления и развития филиала Научной библиотеки Ужгородского национального университета, анализируется применение инновационных подходов в библиотечной работе, введение новых информационных ресурсов, внедрение компьютерных технологий в практике обслуживания пользователей современной библиотеки.
the article describes the formation and development of the branch of the Scientific Library of Uzhgorod National University, analyzes the introduction of innovative approaches in library work, the introduction of new information resources, the use of computer technology in the practice of serving users of a modern library.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29181
Appears in Collections:Науково-практична Інтернет-конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій»Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.