Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29186
Title: Роль та значення навчальної літератури для освітнього процесу сьогодення
Authors: Кий, Любов Олексіївна
Комарницька, Марія Олексіївна
Keywords: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, підручники, електронний підручник, освітній процес, електронна бібліотека, Научная библиотека Ужгородского национального университета, учебники, электронный учебник, электронная библиотека, образовательный процесс, Scientific library of Uzhhorod National University, textbook, educational process, electronic textbook, electronic library
Issue Date: 2020
Citation: Кий Л. О. Викоритання електронного каталогу на сучасному етапі розвитку бібліотечного ресурсу [Електронний ресурс ] Кий Л. О., Комарницька М. О./ Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій: матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 15-19 черв. 2020.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2020. – Режим доступу: http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files/%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98.pdf- Назва з екрану
Abstract: У статті досліджуються роль та значення навчальної літератури для освітнього процесу.
В статье анализируются роль и значение учебной литературы в образовательном процессе.
The article examines the role and significance of educational literature for the educational process.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29186
Appears in Collections:Науково-практична Інтернет-конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1).pdf531.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.