Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29241
Title: Специфіка застосування послуги «віртуальна довідка»: на прикладі роботи відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету
Authors: Мателешко, Юлія Петрівна
Бердар, Яна Петрівна
Keywords: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, бібліотечні інновації, інформаційні запити, електронне довідково-бібліографічне обслуговування, віртуальна довідка, Научная библиотека Ужгородского национального университета, электронное справочнобиблиографическое обслуживание, библиотечные инновации, информационные запросы, виртуальная справка, Scientific Library of Uzhhorod National University, library innovations, information requests, electronic reference and bibliographic service, virtual reference
Issue Date: 2020
Citation: Мателешко Ю. П. Специфіка застосування послуги «віртуальна довідка»: на прикладі роботи відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету [Електронний ресурс ] Мателешко Ю. П., Бердер Я. П./ Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій: матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 15-19 черв. 2020.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2020. – Режим доступу: http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files/%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98.pdf- Назва з екрану
Abstract: У статті розкривається сутність довідковобібліографічного обслуговування в електронному середовищі, показано роль віртуальних довідок у задоволенні інформаційних потреб віддалених користувачів на прикладі роботи відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету.
В статье раскрывается сущность справочнобиблиографического обслуживания в электронной среде, показана роль виртуальных справок в удовлетворении информационных потребностей удаленных пользователей на примере работы отдела рукописей, старопечатных и редких книг Научной библиотеки Ужгородского национального университета.
The article reveals the essence of reference and bibliographic services in the electronic environment, shows the role of virtual reference services in meeting the information needs of remote users on the example of the department of manuscripts, old print and rare books of the Scientific Library of Uzhhorod National University.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29241
Appears in Collections:Науково-практична Інтернет-конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОСЛУГИ.pdf268.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.