Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2929
Title: Одержання плівок бактеріородопсину в органічних та неорганічних матрицях на торці оптичного волокна
Other Titles: Obtaining of bacteriorhodopsin films in organic and inorganic matrices at the optical fiber end
Authors: Сакалош, Ігор Іванович
Трикур, Іван Іванович
Шаркань, Й.П.
Січка, Михайло Юрійович
Корпош, О.І.
Цьома, Іван Йосипович
Ярош, В.В.
Різак, Василь Михайлович
Keywords: бактеріородопсин, пурпурні мембрани, сенсор, оптичне волокно, коефіцієнт відбивання
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Одержання плівок бактеріородопсину в органічних та неорганічних матрицях на торці оптичного волокна [Текст] / І. І. Сакалош, І. І. Трикур, Й. П. Шаркань та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Фізика / ред. кол. : В. Різак (відп. ред.), В. Біланич, Ю. Височанський, О. Грабар. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 34. – С. 230–235. – Бібліогр.: с. 234–235 (11 назв).
Series/Report no.: Фізика;
Abstract: Запропоновано методику одержання плівок бактеріородопсину в матриці фото- графічної желатини та в матриці водонерозчинного пористого золь-гельного скла на основі тетраетилортосилікату на торці 600-мікронного кварцового оптичного волокна. Показано, що бактеріородопсин в таких матрицях повністю зберігає харак- терні оптичні властивості, а одержані плівки демонструють хорошу оптичну якість. Ключові слова: бактеріородопсин, пурпурні мембрани, сенсор, оптичне волокно, коефіцієнт відбивання.
Description: A method for obtaining bacteriorhodopsin films in the photographic gelatin matrix and in the insoluble matrix of the porous sol-gel glass based on tetraethylorthosilicate at 600 mm quartz optical fiber end was suggested. It is shown that in such matrices bacteriorhodopsin fully retains its characteristic optical properties and the obtained films show good optical quality. Key words: bacteriorhodopsin, purple membrane, sensor, optical fiber, reflection coefficient.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2929
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Фізика. Випуск 34 - 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОДЕРЖАННЯ ПЛІВОК БАКТЕРІОРОДОПСИНУ.pdf499.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.