Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29322
Title: Лікування пахвинних гриж лапароскопічним способом
Authors: Фатула, Юрій Михайлович
Пацкань, Богдан Михайлович
Варга, Л.Л.
Ганчин, В.В.
Машура, Валерій Володимирович
Keywords: пахвинні грижі, лапароскопічна трансабдомінальна преперитонеальна алогерніопластика, ТАРР, віддалені результати, гкрніопластика, inguinal hernia, laparoscopic hernia repair, TAPP, long-term results
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Лікування пахвинних гриж лапароскопічним способом [Текст] / Ю. М. Фатула, Б. М. Пацкань, Л. Л. Варга та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: С.С.Філіп та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 2 (58). – С. 70–72. – Бібліогр.: с. 72 (7 назв).
Abstract: Лапароскопічні пахвинні алогерніопластики при відповідному матеріально-технічному забезпеченні та спеціальній професійній підготовці хірургів можуть бути альтернативою відкритим алогерніопластикам, перева- жаючи їх кращими безпосередніми та віддаленими результатами.
Laparoscopic inguinal hernias repair with appropriate logistical support and specialist training of surgeons may be an alternative to open-ended mesh techniques, surpassing them with better direct and long-term results.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29322
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (58) - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.