Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29334
Title: Моніторинг стоматологічного здоров`я дітей та підлітків Закарпатської області
Authors: Мельник, Володимир Семенович
Горзов, Людмила Федорівна
Зомбор, Катерина Володимирівна
Горзов, Віталія Володимирівна
Keywords: епідеміологія, поширеність, інтенсивність, карієс зубів, хвороби тканин пародонта, epidemiology, prevalence, intensity, dental caries, periodontal tissue diseases
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Моніторинг стоматологічного здоров`я дітей та підлітків Закарпатської області [Текст] / В. С. Мельник, Л. Ф. Горзов, К. В. Зомбор, В. В. Горзов // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: С.С.Філіп та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 2 (58). – С. 96–99. – Бібліогр.: с. 99 (10 назв).
Abstract: Діти у віці 6 і 15 років, котрі проживають в районах Закарпатської області, мають високу, а у віці 12 років середню поширеність карієсу зубів. Інтенсивність карієсу зубів оцінена як середня. Гігієна ротової порожнини у дітей всіх вікових груп задовільна. Завдання медичних працівників, крім надання лікувальної допомоги, повинно полягати у регулярному санітарно-гігієнічному вихованні населення, і перш за все дітей, з метою вироблення у них стійких навичок по догляду за ротовою порожниною.
Children aged 6 and 15 living in areas of Transcarpathia have high, and at the age of 12 years the average prevalence of caries. Intensity of caries is estimated as average. Hygiene of oral cavity in children of all age groups is satisfactory. The task of health workers, in addition to medical help should be regular sanitary-hygienic education of the population, and especially children, to develop their skills in sustainable oral care.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29334
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (58) - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.