Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29338
Title: Структура захворювань підшлункової залози в гастроентерологічній патології на Закарпатті
Authors: Коваль, Валентина Юріївна
Архій, Емілія Йосипівна
Keywords: захворюваність, поширеність, смертність, хвороби підшлункової залози
Issue Date: 2018
Citation: Коваль, В. Ю. Структура захворювань підшлункової залози в гастроентерологічній патології на Закарпатті [Текст] / В. Ю. Коваль, Е. Й. Архій // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: С.С.Філіп та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 2 (58). – С. 115–118. – Бібліогр.: с. 118 (5 назв).
Abstract: У 2017 році порівняно з 2014 роком виявлено зниження показника поширеності усіх хвороб, хвороб органів травлення та хвороб підшлункової залози серед всього населення, в тому числі й у дітей віком від 0 до 17 років. У 2015–2016 роках виявлено зростання показника захворюваності серед всього населення, а в 2017 році спостерігається його зниження. Простежується тенденція до зростання показника захворюваності хвороб органів травлення у дітей віком від 0 до 17 років у 2016–2017 роках. Показник захворюваності на хвороби органів травлення має тенденцію до зниження у 2014–2017 роках як у дітей віком від 0 до 17 років, так і серед всього населення. Змен- шення показника оперативних втручань та смертності з приводу захворювань підшлункової залози можливо пов’язано зі зниженням показників захворюваності та поширеності на захворювання підшлункової залози, в тому числі ускладнених форм.
In 2017 compared with 2014 decrease in the diseases prevalence rate, digestive system diseases and diseases of the pancreas among the general population, including those in children from 0 to 17 years old, was found. In 2015-2016, an increase in the incidence rate among the entire population was detected, and in 2017 it was observed to decrease. There is a tendency to increase in the digestive system diseases incidence in children from 0 to 17 years in 2016- 2017 years. The digestive system diseases incidence rate tends to decrease in the 2014-2017 years, both in children from 0 to 17 years old, and among the general population. The decrease in the number of surgical interventions and mortality from pancreatic diseases may be associated with decrease in the pancreatic diseases incidence and prevalence, including complicated forms.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29338
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (58) - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.