Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29342
Title: Спомин, що пам’ять тривожить. Світлій пам’яті однокурсників
Authors: Фатула, Михайло Іванович
Keywords: військовий лікар, медичний факультет, медична служба, military doctor, medical faculty, medical service
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Фатула, М. І. Спомин, що пам`ять тривожить. Світлій пам`яті однокурсників [Текст] / М. І. Фатула // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: С.С.Філіп та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 2 (58). – С. 130–133. – Бібліогр.: с. 133 (9 назв).
Abstract: 1952-1953 навчальний рік добігав кінця. Це був четвертий курс. Із Міністерства охорони здоров’я України прибула комісія з метою відбору студентів на подальше навчання на військово-медичних факу- льтетах. Із 29 хлопців відібрали чотирьох. Це були Іван Костриба, Михайло Лизанець, Ігор Мінець та Федір Теличко. Саме про них йдеться у цій статті.
The 1952-1953 academic uear ran to his end et was our faurth uear in the university. A commission from the Ministry of Health Ukraine, arrived to elect students for the further education on military medical departments. From 29 uaung men they elected 4. They were Iwan Kostriba, Mikhajlo Lizanets, Ihor Minets, Fedir Telichko. This article tells about them.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29342
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (58) - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.