Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29349
Title: Кровоплин при тромбозах у кавальному венозному колекторі
Authors: Русин, Василь Іванович
Попович, Ярослав Михайлович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Бойко, Сергій Олександрович
Keywords: тромбоз глибоких вен, кавальний венозний колектор, колатералі, венозна магістраль, deep vein thrombosis, caval venous collector, collaterals, venous magistral
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Кровоплин при тромбозах у кавальному венозному колекторі [Текст] / В. І. Русин, Я. М. Попович, В. В. Корсак, С. О. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина. – Ужгород : ПП "Ліра", 2019. – №Вип. 1(59). – С. 28–32. – Бібліогр.: с. 32 (8 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У роботі наведено аналіз результатів обстеження 121 хворого з тромбозами у кавальному венозному сегменті. Включення в комплекс клініко-інструментального обстеження пацієнтів (ультразвукові дуплексне сканування та доплерографія, рентгеноконтрастна флебографія, спіральна комп’ютерна томографія з внутрішньовенним контрас-туванням) радіоізотопної флебосцинтиграфії дозволило оцінити анатомічні передумови компенсації колатерального венозного кровоплину при тромбозах у кавальному колекторі. Вивчення шляхів компенсації колатерального крово-плину при тромбозах у кавальному венозному колекторі дозволяє диференційовано підходити до вибору методу профілактики тромбоемболії легеневої артерії, обґрунтувати покази до хірургічного лікування тромбозів глибоких вен у системі нижньої порожнистої вени та запобігти виникненню хронічної венозної недостатності.
The paper presents an analysis of the survey results 121 patients with venous thrombosis of caval segment. Inclusion in complex clinical and instrumental examination of patients (ultrasonic duplex scanning and doppler, phlebography, multislice computed tomography with intravenous contrast) of the radionuclide scintigraphy possible to assess anatomical prerequisites compensation collateral venous flow in caval thrombosis collector. The study of the anatomical features of compensation collateral flow caval thrombosis in the venous reservoir allows a differentiated approach to the selection method of preven-tion of pulmonary embolism, ground indications for surgical treatment of deep vein thrombosis in the inferior vena cava sys-tem and prevent chronic venous insufficiency.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29349
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (59) - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.