Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29415
Title: Інновації в роботі абонементу художньої та наукової літератури
Authors: Поляк, Марія Любомирівна
Keywords: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, інноваційні технології, віртуальна виставка, онлайн-сервіс, (кадровий персонал), Power Point, Genially, Canva, Научная библиотека Ужгородского национального университета, инновационные технологии, виртуальная выставка, онлайн-сервис, Genially, Power Point, Canva, Scientific library, Uzhgorod national University, innovative technology, virtual exhibition, online tools, Power Point, Genially, Canva
Issue Date: 2020
Citation: Поляк М. Л. Інновації в роботі абонементу художньої та наукової літератури [Електронний ресурс ] Поляк М. Л. / Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій: матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 15-19 черв. 2020.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2020. – Режим доступу: http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files/%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87%20%D0%92%20%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%86%20%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A3%20%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%AC%D0%9E%D0%87%20%D0%A2%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87.pdf- Назва з екрану
Abstract: У статті розглядається питання про необхідність інновацій у бібліотеках вищих навчальних закладів. Впровадження інновацій у роботу абонементу художньої та наукової літератури.
В статье рассматривается вопрос о необходимости инноваций в библиотеках высших учебных заведений. Внедрение инноваций в работу абонемента художественной и научной литературы
the article discusses the need of innovation in University libraries. Innovation in the work of the subscription of fiction and nonfiction.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29415
Appears in Collections:Науково-практична Інтернет-конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій»Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.