Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29421
Title: Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae): first records in the Transcarpathia, Ukraine.
Authors: Mateleshko, A.Yu.
Mirutenko, V.V.
Keywords: Tettigoniidae, Saga pedo, Zakarpattia Region, Ukraine, new localities, Закарпаття, Україна, нові локалітети
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Abstract: The bush-cricket Saga pedo (Pallas, 1771) was first detected for Zakarpattia Region (the Transcarpathia) of Ukraine. Two specimens were found in abandoned rock quarries in the Berehovo district in the beginning of June, 2018. Also, new findings of the species are possible on the South of the Region in similar biotopes. The populations are represented by wingless females, which reproduced by parthenogenesis.
В роботі наведені відомості про перші знахідки дибки степової (Saga pedo (Pallas, 1771) на території Закарпатської області України. Даний вид поширений від Піренеїв через південно-східну Європу до західного Сибіру і Китаю. В Україні до тепер був відомий з південних регіонів. Вид зі статусом загрожуваного внесено до Червоного списку МСОП, Додатку ІІ Бернської конвенції, Додатку IV Директиви про біотопи Natura 2000. Популяції дибки степової представлені партеногенетичними безкрилими самками, які відкладають яйця в ґрунт довгим яйцекладом. Личинки відроджуються у травні. Їх розвиток триває місяць – півтора. Імаго з’являються на початку – в середині липня і живуть до осені. Вид відомий за декількома знахідками з прилеглих до Закарпаття регіонів: Словаччина – Вінне, г. Сендеров; Угорщина – Шаторолоюйгедь, г. Вар; Румунія – Турда. У 2018 році в ході проведення ентомологічних досліджень на Берегівському вулканічному горбогір’ї (масив Гаєш) авторами були відмічені дві особини Saga pedo. Обидві знахідки були зроблені у закинутих кам’яних кар’єрах Берегівського району між селами Мужієво і Бене 1-го і 6- го червня 2018 р. Подібні природні умови є також в деяких інших локаціях в південній частині Берегівського і Виноградівського районів Закарпатської області. Найбільш імовірно, що дибка степова спорадично поширена на південних схилах Чорної Гори, а також на Юлівській та Клиновецькій горах, де вона може бути невдовзі знайдена. На нашу думку, для збереження і захисту цього рідкісного виду, доцільно створювати резервати в місцях його виявлення.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29421
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 44 - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAGA PEDO (ORTHOPTERA TETTIGONIIDAE) FIRST RECORDS IN THE.pdf998.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.