Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29585
Title: Адаптивне фізичне виховання в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю середня освіта (фізична культура)
Other Titles: "Adaptive physical training in the system of bachelor's degree in secondary education (physical education)"
Authors: Товт, Валерій Адальбертович
Сусла, Вікторія Ярославівна
Keywords: Адаптивне фізичне виховання, Адаптивне фізичне виховання, система підготовки бакалаврів, середня освіта, фізична культура)
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Товт В.А. Адаптивне фізичне виховання в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю середня освіта (фізична культура): навч. посіб./ укладачі В.А. Товт, В.Я. Сусла. – Ужгород: «ТОВ «РіК-У», 2020. - 154 с.
Abstract: «Адаптивне фізичне виховання в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю середня освіта (фізична культура)» є навчальним посібником, призначеним для забезпечення освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеню вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура). В навчальному посібнику в конспективній формі відповідно до лекційного курсу викладені основи знань з теорії і практики адаптивного фізичного виховання дітей та учнівської молоді. В посібнику також містяться засоби діагностики та критерії оцінювання результатів вивчення з дисципліни «Адаптивне фізичне виховання». Надано варіанти тестів для перевірки засвоєння студентами спеціальних знань. Навчальний посібник є корисним як для науково-педагогічних працівників, так і для студентів, які проходять підготовку за вказаною освітньо-професійною програмою.
Description: "Adaptive physical training in the system of bachelor's degree in secondary education (physical education)" is a textbook. It is designed to provide an educational and professional training program for the first (bachelor's) degree of higher education in the specialty 014 Secondary Education (Physical Education). The textbook also contains diagnostic tools and criteria for evaluating the results of studies in the discipline "Adaptive Physical Education". Variants of tests for checking the acquisition of special knowledge by students are provided.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29585
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фізичного виховання 77

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
обложка АФВ20.jpg1.14 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.