Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29639
Title: Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології»
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Issue Date: 2020
Citation: Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології» / укладачі: І.С. Миронюк, В.В. Брич; Ужгород, 2020. 60 с.
Abstract: Методичні рекомендації з дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології» призначена для підготовки і проведення практичних занять у студентів магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Навчально-методичне видання укладене у відповідності до робочої програм з вказаної дисципліни, містить перелік необхідних знань та вмінь, теоретичних питань, тестових завдань та практичних задач за темами двох змістових модулів. Методичні рекомендації охоплюють усі теми та навчальний матеріал, передбачені робочою програмою дисципліни, дозволяють забезпечити високу якість підготовки студентів-магістрів до практичних занять, є основою для формування варіантів завдань для проведення модульних контрольних оцінювань з дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології».
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29639
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1682 ГЗ ПЗ методичка Ф.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.