Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29751
Title: Географія зовнішньоекономічних зв’язків Закарпатської області в межах транскордонних територій з країнами ЄС
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Дубіс, Лідія Франціва
Маляр, Едуард Миколайович
Keywords: Географія, туризм, Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, країни-партнери, євроінтеграція, експорт, імпорт, товари та послуги, транспортні послуги, інвестиції.
Issue Date: 2020
Publisher: Посвіт, 2020
Citation: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти [колективна монографія]/[Наукова редакція: Я. Гжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін-Ужгород-Київ-Херсон: Посвіт, 2020.-380с.
Series/Report no.: УДК 371.1:001 (08);
Abstract: Стаття присвячена дослідженню питань географії зовнішньоекономічних зв’язків Закарпатської області в межах транскордонних територій з країнами Європейського Союзу. Висвітлено основні пріоритети зовнішньої політики країн по обидві сторони кордону на території дослідження. Визначено, що зовнішньоекономічні зв’язки – це система багатогранних форм міжнародного співробітництва країн таких як зовнішня торгівля товарами і послугами, міграція робочої сили, рух капіталів, валютно-фінансові відносини тощо. Доведено, що головним вектором економічного розвитку України – ЄС, тобто курс на євроінтеграцію якому сприяє підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, запровадження безвізового режиму для українців, малий прикордонний рух. Здійснено аналіз торгівлі товарами та послугами Закарпатської області (Україна) та країнами-сусідами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія).
Description: Розглянуто інвестиції як важливий чинник соціально-економічного розвитку регіонів. Саме залучення інвестицій сприяє економічному зростанню країни, підвищенню ефективності та якості виробництва, збільшенню вільних робочих місць, менший відтік висококваліфікованих кадрів за кордон. Так, станом на перше півріччя 2019 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Закарпаття становив 350,3 млн. дол. США і це – 13-те місце серед областей України. Аналіз інвестиційних потоків показав, що головними інвесторами в економіку Закарпатської області є не країни-сусіди ЄС, а – Нідерланди, Німеччина, США, Японія, Австрія. Нами виокремлено основі підприємства регіону («Ядзакі», «Гроклін Карпати», «Джейбіл», «Фішер Мукачево») з сторони українського кордону, які залучили найбільше іноземних інвестицій за останні роки. Позитивна динаміка на ринку праці досліджуваної території забезпечить нові надходження в бюджет, збільшення робочих місць, зменшення відтоку робочої сили за кордон. Встановлено, що транскордонне розташування Закарпатської області збільшить експорт вітчизняної продукції, розширить коло потенційних споживачів, сприятиме економічному розвитку дослідженої території на міжнародній арені.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29751
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.