Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3004
Title: Дисциплінарна відповідальність адвоката : поняття та види
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: Судоустрій; прокуратура та адвокатура
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Заборовський В.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката : поняття та види [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 4 – С. 92–95. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2014/4_2014.pdf
Abstract: У даній статті проведено аналіз окремих аспектів правової природи дисциплінарної відповідальності адвоката. Зокрема, проведено дослідження деяких авторських визначень поняття «дисциплінарна відповідальність адвоката». В даній роботі аналізується перелік дисциплінарних стягнень, які закріплені законодавством України та інших зарубіжних країн (Німеччини, Австрії Франції, Польщі). На основі проведеного аналізу робиться висновок, що українське законодавство встановлює досить обмежене коло санкцій, які можуть бути застосовані до адвоката в разі вчинення ним дисциплінарного проступку. Враховуючи вказане, автор статті доходить до висновку про необхідність розширити коло зазначених санкцій, що дозволить застосувати до винного адвоката більш справедливе покарання, яке відповідатиме ступеню тяжкості вчиненого проступку. Так, до вже існуючих дисциплінарним санкціям за українським законодавством потрібно додатково включити такі санкції як догана і штраф. Крім цього робиться висновок, що українському законодавцеві необхідно враховуючи досвід іноземних держав (наприклад, Австрії та Польщі), вирішити питання про доцільність закріплення в національному законодавстві тимчасових (додаткових) дисциплінарних стягнень.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3004
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-2014 Zaborovsky.pdf207.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.