Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30072
Title: ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ‘Я ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Білак-Лук‘янчук, Вікторія Йосипівна
Брич, Валерія Володимирівна
Потокій, Наталія Йосипівна
Яцина, Андреа Тіборівна
Гуцол, Іванна Ярославівна
Фейса, Іван Іванович
Keywords: 229 «Громадське здоров‘я»
Issue Date: Aug-2020
Publisher: Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain.
Abstract: Важливим завданнням реформування галузі охорони здоров‘я є переорієнтація її діяльності від лікування хворих до збереження та зміцнення здоров‘янаселення і профілактики захворювань [1,2]. Цю функцію має забезпечувати система громадського здоров‘я, яка наразі активно розвивається в країні [3,4]. В Європейському регіоні ВООЗ застосовується визначення громадської охорони здоров'я, яке запропонував Acheson: «наука і практика попередження хвороб, продовження життя і зміцнення здоров'я за допомогою організованих дій, до яких вдається вся спільнота» [5]. В теперішній час робота скерована на забезпечення сфери громадського здоров‘я кваліфікованими кадрами. В 2015 році КМУ затвердив спеціальність «Громадське здоров‘я», а далі Міністерство освіти та науки України затвердило освітній стандарт підготовки магістрів (МОН України від 12.12.2018 р. № 1383 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров‘я» для другого (магістерського) рівня освіти») за спеціальністю «Громадське здоров‘я».
Description: В Україні створюється система громадського здоров‘я яка потребує забезпечення кваліфікованими кадрами. КМУ затверджено спеціальність «Громадське здоров‘я», а МОН України національний освітній стандарт підготовки магістрів. Проведений набір студентів у 2019 році для навчання з метою освоїти спеціальність громадське здоров‘я Підготовка майбутніх фахівців проводиться згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556–VII та відповідно до державного стандарту. Освітньо-наукова програма магістратури за фахом «Громадське здоров‘я» складається з обов‘язкових модулів до яких відносяться вступ до громадського здоров‘я та системи, політики, етики, управління та лідерства у галузі громадського здоров‘я; епідеміологія та біостатистика; методологія наукових досліджень; моніторинг і оцінка, якість даних, використання даних та інформатизація в галузі громадського здоров‘я; планування програм їх реалізація і оцінка; ділова англійська мова; а також із 4 модулів на вибір студента. Освітньо-наукова програма підготовки магістрів розрахована на 3600 годин (120 кредитів ЄКТС).
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30072
ISBN: 978-84-15927-31-0
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86-92.pdf298.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.