Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30077
Title: Міжнародний досвід бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
Other Titles: International experienceof budget adjustment of socio-economic development of regions
Authors: Булеца, Надія Володимирівна
Keywords: міжбюджетні відносини, соціально-економічний розвиток, регіон, місцеве самоврядування, бюджет, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів
Issue Date: 2015
Citation: Булеца Н.В. Міжнародний досвід бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів // Схід. - №8(140). - Маріуполь, 2015. - С. 3-7.
Series/Report no.: Схід;
Abstract: У статті проведений аналіз міжбюджетних відносин у країнах світу, визначений їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. Показано, що державна політика країн ЄС спря- мована на підвищення конкурентоспроможності кожного регіону, а також рівня соціально- економічного розвитку найбідніших регіонів. З'ясована роль виконавчих органів місцевого самоврядування в питаннях виконання регіональних бюджетів. Головною особливістю їхньої діяльності визначено акумулювання надходжень для покриття витрат, передбачених у бюд- жеті. Наголошено, що темпи зростання та структура доходів і видатків місцевих бюджетів у різних країнах світу відрізняються й віддзеркалюють ступінь фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, а також залежність регіонів від коштів із державного бюджету. Ключові слова: міжбюджетні відносини; соціально-економічний розвиток; регіон; місцеве само- врядування; бюджет; доходи місцевих бюджетів; видатки місцевих бюджетів.
The article analyzes the intergovernmental relations in the world and their impact on the socio-economic development of regions. Determined that the public policy of the EU aims to increase the competitiveness of each region and the level of socio-economic development of the poorest regions. For the purpose of socio-economic development to the executive branch of local government powers entrusted to implement the budget. The main feature of these activities is the accumulation of revenue to cover the costs budgeted. Established that the growth and structure of income and expenditures of local budgets in different countries vary, reflecting the degree of financial autonomy of local governments and regions dependent on funds from the state budget. Keywords: intergovernmental relations; socio-economic development; region; local government; the budget revenues of local budgets; expenditures of local budgets.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30077
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.pdf201.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.