Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3012
Title: Заява клієнта адвоката та заява іншого адвоката в якості приводів для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Манзюк, Василь Васильович
Keywords: Судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат, дисциплінарна відповідальність адвоката, заява клієнта, скарга, індемнітет адвоката.
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Заборовський В.В., Манзюк В.В. Заява клієнта адвоката та заява іншого адвоката в якості приводів для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський, В.В. Манзюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7 – С. 192–196. – Режим доступу: http://pap.in.ua/7_2014/57.pdf
Abstract: У статті досліджено правову природу таких приводів для порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката, як заява клієнта адвоката й заява іншого адвоката. Робиться висновок про те, що як українським, так і російським законодавством як клієнту ад¬воката, так й іншому адвокатові надається повноцінне право звертатися у відповідні кваліфікаційно-дисциплінарні (кваліфікаційні) комісії із заявами для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Але при використанні наданого їм права клієнт повинен до¬тримуватися норм, що стосуються індемнітету адвоката, а інший адвокат - норм про мирне врегулювання суперечності міжадвокатами в межах внутрішньої системи організації адвокатського самоврядування.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3012
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заява адвоката.pdf203.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.