Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30130
Title: Алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам
Other Titles: Algorithm of preparation of the system of primary health care to providing comprehensive medical aid to women National
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Щербинська, О.С.
Keywords: Первинна медико-санітарна допомога, медична допомога жінкам, підготовка, алгоритм.
Issue Date: 2020
Publisher: Український інститут стратегічних дослдіджень МОЗ України
Citation: Щербинская Е.С., Слабкий Г.А. Алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам / Україна. Здоров'я нації. 2020. №3 (60) - С.30 - 33
Abstract: Мета роботи: розробити та представити алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам в умовах її пріоритетного розвитку на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини. Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стала законодавча база України із зазначеного питання, а методами дослідження стали системний підхід, метод структурно-логічного аналізу та методи концептуального і описового моделювання. Результати. Запропоновано алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам в умовах її пріоритетного розвитку на засадах загальної лікарської практикисімейної медицини. Алгоритм включає організаційні та управлінські заходи на галузевому і регіональному рівнях та на рівні закладу охорони здоров’я. Головною метою є підвищення рівня компетенцій медичних працівників, удосконалення матеріально-технічної бази сімейних амбулаторій, мотивація жінок до отримання медичної допомоги у сімейних лікарів. Висновки. Запропоновано алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам впровадження якого забезпечить доступну та якісну первинну допомогу жіночому населенню.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30130
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
У.ЗН_3_2020.pdf5.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.