Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30131
Title: Освітньо-наукова програма підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету очима стейкхолдерів
Other Titles: Educational-and-scientific program of training masters of public health in Uzhhorod national university by the eyes of the stakeholders
Authors: Cлабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Маркович, Володимир Петрович
Потокій, Наталія Йосипівна
Яцина, Андреа Тіборівна
Фейса, Іван Іванович
Гуцал, Іванна Ярославівна
Keywords: громадське здоров’я, громадське здоров’я, магістри, підготовка, освітньо-наукова програма, стейкхолдери, оцінка
Issue Date: 2020
Publisher: Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України
Citation: Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Брич В. В Освітньо-наукова програма підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету очима стейкхолдерів / Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. В. Брич та інш. // Україна. Здоров'я нації = Ukraine. Nation’s Health : наук.-практ. вид. / Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України. – Київ : Вид-во "Експерт", 2020.— №3(60). — С. 67-72
Abstract: Мета роботи: провести оцінку освітньо-наукової програми підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету стейкхолдерами з метою її удосконалення. Матеріали та методи. Всього в досліджені взяла участь наступна кількість стейкхолдерів: представники академічної спільноти – 9, майбутні роботодавці – 11, студенти – 15. Викладачі кафедри прийняли участь в обговорені результатів опитування стейкхолдерів та висловлювали свої пропозиції. Дослідження проводилося в період травнячервня 2020 року, що визначало період закінчення першого навчального року. Результати. Представники академічної спільноти запропонували об’єднати в одну навчальну дисципліну наступні навчальні дисципліни «Організація та презентація наукових досліджень» і «Наукові комунікації у галузі громадського здоров’я» з загальною кількістю кредитів 6,5 з передачею 1,5 кредитів на предмет «Епідеміологія інфекційних захворювань». В першому семестрі не викладати предмети за вибором. Майбутні роботодавці запропонували більше уваги приділити прикладній медичній статистиці та аналізу отриманих даних відповідно до місцевих та регіональних умов, навчання студентів методології епідеміологічних досліджень та моніторингу і оцінці серед трудових мігрантів та їх найближчого оточення, проведення серед них профілактичної роботи. Студенти: збільшити кількість навчальних годин з епідеміології та вивчати методику проведення епідеміологічного дослідження при інфекційних захворюваннях. Викладачі: перейти на циклову форму проведення занять и практикувати проведення занять на можливих базах майбутньої роботи студентів.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30131
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
У.ЗН_3_2020.pdf5.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.