Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30167
Title: Санкції як відповідний інструмент примусу в міжнародній політиці на прикладі антиросійських санкцій
Authors: Лупич, Анастасія
Keywords: санкції, Росія, економіка, Україна, напад, примус, курс, військові дії, агресія, відносини, економічні санкції, територіальна цілісність, анексія, міжнародний злочин
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "УжНУ"
Citation: Лупич, А. Санкції як відповідний інструмент примусу в міжнародній політиці на прикладі антиросійських санкцій [Текст] / А. Лупич, В. І. Андрейко // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. пр. / ред. кол. І.І. Вовканич (голова) та ін. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2019. – Вип. 1-2 (19-20). – С. 218–229
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;
Abstract: У статті здійснений аналіз різних видів санкцій як інструменту примусу на прикладі досвіду санкцій проти Росії. Було досліджено, що економічні санкції як інструмент зовнішньоекономічної політики переслідують мету чинити тиск на певну державу з тим, щоб змусити її уряд припинити допущені порушення і прийняти рішення різного рівня значущості. Наведено перелік міжнародних інструментів впливу на протиправні дії держави-агресора. Проаналізовано питання ефективності запровадження економічних санкцій протидії щодо країни-порушника. Також, у результаті проведеного аналізу, автор визначив, що з введенням економічних санкцій Росія може зіткнутися з серйозними проблемами нестачі низки продовольчих товарів, ліків, комплектуючих виробів та напівфабрикатів. Було проаналізовано, що, не враховуючи низки суперечностей в самому змісті санкцій, вони будуть і далі залишатися одним із ключових інструментів у міжнародній політиці. Варто зазначити, що роль і місце економічних санкцій у зовнішній політиці багато в чому будуть залежати від співвідношення зовнішньоекономічних і зовнішньополітичних інтересів в системі пріоритетів урядів держав.
In the article were analyzed various types of sanctions as a tool of force, based on the experience of sanctions against Russia. Economic sanctions as an instrument of foreign economic policy are aimed to put pressure on a certain state in order to compel its government to stop any violations. The list of measures of international instruments is proposed to influence the wrongful acts of the aggressor state. Also, it has been analyzed the question of the effectiveness of economic sanctions aimed on counteracting country infringer. Also, as a result of the analysis, the author determined that with the beginning of economic sanctions, Russia may face serious problems with the absence of food, medicine, components and products. It has been analyzed that, count out a number of contradictions in the content of sanctions, they will continue to be one of the main instruments in international politics. It was mentioned, that the role and place of economic sanctions in foreign policy will largely depend on the balance of foreign economic and foreign policy interests in the system of priorities of the governments of the states
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30167
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник. Випуск 1-2(19-20) 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
САНКЦІЇ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРИМУСУ.pdf755.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.