Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30276
Title: Організація екскурсійної діяльності.//Методичні рекомендації.
Other Titles: Організація екскурсійної діяльності.//Методичні рекомендації.
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: екскурсія
Issue Date: 2018
Publisher: Інвазор
Citation: 2. Корсак Р. В. Організація екскурсійної діяльності: Методичні рекомендації з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» для студентів галузі знань: 24 «Сфера обслуговування»; напрям підготовки: 241 «Готельно-ресторанна справа» / Роман Володимирович Корсак. Ужгород: Інвазор, 2018. 46 с.
Abstract: Мета дисципліни — забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів з екскурсійної діяльності. Лекційний курс містить програмно-нормативні основи екскурсійної справи в Україні, основні закономірності розвитку екскурсійного та музейного туризму в Україні, науково-методичні основи екскурсознавства.
Description: Предметом дисципліни є принципи, методи і прийоми наукових досліджень (екскурсології та музеєзнавства) у туризмі. Завдання навчальної дисципліни — дисципліна вимагає від студентів уміння систематизувати інформацію з метою успішного застосування у подальшій роботі: науковій, дослідницькій, у сфері туризму. У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати: – методи екскурсійної діяльності; – основні законодавчі і нормативно-правові акти у сфері туризму, які регулюють сферу організації екскурсійної діяльності в Україні;
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30276
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод. екскур. діял..pdf922.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.