Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30381
Назва: Забутий нащадок козацького гетьмана: Луцько-Острозький єпископ Йосиф Виговський (1660-1730) (спроба біографічної реконструкції)
Автори: Довбищенко, М.В.
Ключові слова: Волинь, Уніатська церква, Замойський синод, Луцьке братство, Почаївський монастир, парафіальне духовенство, церковний суд, Volyn, Uniate Church, Synodus Zamoscensis, Lutsk «bratstvo», Pochaiv monastery, parochial clergy, church court
Дата публікації: 2020
Видавництво: Вид-во ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Бібліографічний опис: Довбищенко, М. В. Забутий нащадок козацького гетьмана: Луцько-Острозький єпископ Йосиф Виговський (1660-1730) (спроби біографічної рекомендації) [Текст] / М. В. Довбищенко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 10-19. – Бібліогр.:с17 (26 назв). – Рез. укр.,англ.
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено діяльності Луцького єпископа Йосифа Виговського – одного з владик Уніатської Церкви в епоху великих релігійних і культурних перетворень в Україні першої третини XVIII ст. Попри активну участь у ключових історичних подіях цієї доби як регіонального, так і загальноукраїнського значення (серед них – остаточний перехід Луцько-Острозької єпархії в унію, діяльна участь у Замойському синоді, відбудова Луцької єпископської кафедри, тощо) його особа досі лишається практично невідомою навіть у колах профільних спеціалістів. Причиною цього стала недооцінка культурних процесів на Волині в «уніатський період» її історії у загальному українському націєтворенні протягом XVIII ст. Автор статті на основі опублікованих і нововиявлених матеріалів висвітлив участь єпископа Йосифа Виговського в остаточному введенні унії в межах Луцько-Острозької єпархії та в роботі Замойського синоду. При цьому як додаткове історичне джерело було використано панегірик на честь Луцького владики, котрий склали львівські студенти 1726 р., інформацію якого досі не було введено в науковий обіг. У статті йдеться про заходи єпископа Виговського, спрямовані зі зміцнення дисципліни парафіяльного духовенства, а також його намагання стимулювати духовний розвиток священиків. Дослідження було проведено на основі аналізу презентаційних грамот єпископа та листів волинських магнатів. Окремо було звернено увагу на виховання вірних у дусі християнської моралі з використанням матеріалів духовного суду Луцько-Острозької єпархії. Було також порушено проблеми, пов’язані з діяльністю Йосифа Виговського як фундатора та мецената. На основі викладеного матеріалу автор запропонував загальну схему біографії Луцького єпископа та зробив висновок, що владика Виговський був видатною особою свого часу та відіграв помітну роль у ключових подіях релігійного життя Правобережної України першої третини XVIII ст.
The article deals with the activity of Lutsk bishop Jozef Wyhowski, one of the hierarchs of Ruthenian Uniate Church in the period of great religious and cultural transformations in Ukraine of the 1st third of the 18th cent. In spite of his active participation in the key historic events of this epoch both of with regional and all-Ukrainian impact (for example, final conversion of Lutsk-Ostrih diocese into Union, active participation in Synodus Zamoscensis, renovation of Lutsk Episcopal cathedra etc.) his person is still almost unknown even for the experts. It is caused by underestimation of the cultural processes in Volyn during the «Uniate period» of its history in general Ukrainian nation building in the 18th cent. The author of this article on the base of published and new founded materials highlighted the participation of the bishop Jozef Wyhowski in final implementation of Union on the territory of Lutsk- Ostrih diocese and in the work of Synodus Zamoscensis. Still unintroduced for scientific research panegyric in honour of the Lutsk hierarch by students from Lviv, written in 1726, is our additional historical source. The article contains an information about the measures taken by bishop Wyhowski to improve the discipline of parochial clergy and his attempts to motivate the spiritual developments of the priests. The study is based on the analysis of the presentation charters of the bishop and letters of the Volynian magnates. The author pays special attention to the upbringing of believers in the spirit of Christian morality and uses the materials of the spiritual court of Lutsk-Ostrih diocese. The author also faces the issues related to the Jozef Wyhowski’s activity as a founder and donator. It is possible to present a general scheme of the biography of Lutsk bishop and to argue that the hierarch Wyhowski was a prominent person of his time and his role in the key religious events of the Right-Bank Ukraine in the 1st third of the 18th cent. was significant
Тип: Text
Тип публікації: Стаття
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30381
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ЗАБУТИЙ НАЩАДОК КОЗАЦЬКОГО ГЕТЬМАНА.pdf590.82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.