Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30408
Title: Структура та діяльність «Русской Национальной Гвардии Чернорубашочников» під проводом Степана Фенцика (1938 - 1939 рр.)
Authors: Славік, Ю.В.
Keywords: чорносорочечники, русофіли, С. Фенцик, Угорщина, Чехословаччина, Карпатська Україна
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Славік, Ю. В. Структура та діяльність «Русской Национальной Гвардии ін Чернорубашечников» під проводом Степана Фенцика (1938-1939 рр.) [Текст] / Ю. В. Славік // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 73-79. – Бібліогр.: с. 78 (22 назв). – Роз. укр., англ.
Abstract: Стаття присвячена напіввійськовому формуванню підкарпатських русофілів, відомій як «гвардия чернорубашечников», що діяла протягом жовтня 1938 – квітня 1939 р. Зокрема, розкрито їх розвідувально- диверсійну та пропагандистську роботу проти української та чехословацької влади в Карпатській Україні, визначено структуру та масштаби організації, а також проаналізовано їх співпрацю із угорською владою. Основний акцент в статті зосереджений на активній проугорській діяльності гвардійців спрямованій на дестабілізацію ситуації в Карпатській Україні. Організація виникла на Підкарпатської Русі у жовтні 1938 р., в період загострення політичної кризи в Чехословацькій республіці і, першочергово, мала на меті допомагати центральній владі у протидії угорській пропагандистській та диверсійній роботі проти ЧСР. Ядром організації стала молодь русофільських громадсько-культурних організацій та члени профашистської Російської національно-автономної партії (РНАП) під проводом Степана Фенцика. З листопада 1938 р. на підконтрольній Угорщині території Підкарпатської Русі були сформовані три осередки організації: в Ужгороді (Радванка), Мукачеві та Берегові. Загальна кількість членства сягала близько 800–1000 осіб, більшість з яких були задіяні в агітаційно-пропагандистській роботі. Іншим напрямком була розвідувально- диверсійна діяльність, яку гвардійці здійснювали переважно у прикордонній смузі. Також, незначні сили чорносорочечників були задіяні в окупації Карпатської України у березні 1939 р. та в репресивних акціях проти українського руху на окупованій території. Фактично, сформувавшись як регіональне молодіжне об’єднання спрямоване допомагати чехословацькій владі у протидії угорській агресії, вже через місяць чорносорочечники були в авангарді гібридної війни Угорщини проти ЧСР. Незважаючи на це, в квітні 1939 р. організац ія була заборонена угорською окупаційною владою.
The article is devoted to the semi-military formation of the subcarpathian Russophiles, known as the "Guard of the Blackshirts", which operated between October 1938 and April 1939. In particular, their intelligence-sabotage and propagation work against the Ukrainian and Czech authorities in the Carpathian Ukraine is revealed, the structure and scope of the organization are determined, and their cooperation with the Hungarian authorities is analyzed. The main focus of the article is on the Guards pro-Hungarian activity aimed on the destabilization of the situation in the Carpathian Ukraine. The organization was established in Subcarpathian Rus in October 1938, during a period of exacerbation of the political crisis in the Czechoslovak Republic, and was primarily intended to assist the authorities in counteracting the Hungarian propaganda and sabotage work against the Czechoslovak Republic. The organization core was the youth of Russophiles public-cultural organizations and the members of the pro-fascist Russian National- Autonomous party led by Stepan Fentsik. In Hungarian-controlled territory of Subcarpathian Rus were formed three cells of organization from November 1938: in Uzhhorod (Radvanka), Mukachevo and Berehovo. The total membership is amounted about 800–1000 people, most of whom were involved in propagation work. Another type of their activity was intelligence and sabotage work, which was mainly carried out by the Guards in the border area. Small blackshirts forces were also involved in the occupation of the Carpathian Ukraine in March 1939 and in repressive actions against the Ukrainian movement in the occupied territory. Actually, starting as a regional youth organization aimed to assist Czechoslovak authorities in countering of Hungarian aggression, blackshirts guardsmen were already at the forefront of the hybrid war against the Czechoslovak Republic through a month.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30408
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.