Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30490
Title: Воїни австро-угорської армії з позиції на горі Кукул (історичний та краніологічний підхід)
Authors: Долженко, Ю. В.
Кізлова, А. А.
Білокінь, С. М.
Keywords: Перша світова війна, краніологія, г. Кукул, 1916 р., поховання
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Павлишин, Л. В. Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991-2005 рр.) [Текст] / Л. В. Павлишин // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 339-348. – Бібліогр.: с. 342-344 (63 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У статті визначено час і обставини подій, унаслідок яких загинули воїни австро-угорської армії, знайдені під час роботи пошукової експедиції 2016 р. в Карпатах, на горі Кукул, а також установлено їх етнічний склад за краніологічним типом для зіставлення з даними писемних джерел. Воїнів, які були не поховані як слід, а присипані ґрунтом на полонині Середній, випадково виявили туристи, які повідомили про це Всеукраїнську громадську організацію (ВГО) «Союз «Народна Пам’ять». 22–28 серпня 2016 р. ВГО «Союз «Народна Пам’ять» провела пошукову воєнно-меморіальну експедицію «Міжнародна вахта пам’яті «Карпати-2016» і організували археологічні розкопки на чолі з О. Златогорським і знайшли рештки австро- угорської армії та трьох бійців Російської імперії. Загалом дослідження базується на принципах історизму та об’єктивності, краніологічних методиках, для з’ясування історичного контексту застосовано методи джерелознавчої евристики й критики, порівняльно-історичний, узагальнення. Стрільці загинули наприкінці Брусиловського прориву: між 23 серпня і 3 вересня 1916 р. Загалом чоловічі черепи з полонини Середньої та гори Кукул, що датуються XIX ст., у середньому брахікранні. Досліджувана серія за двома ознаками з трьох, відрізняється від центральноукраїнського краніологічного типу, якому притаманні брахікранія, відносно широке обличчя та добре випинання носових кісток. Враховуючи значну варіабельність краніологічних ознак, визначено, що чоловіча серія морфологічно неоднорідна. За даними I–III канонічних векторів (коротка краніологічна програма) виявлено подібність досліджуваної чоловічої групи до польської збірної серії, яку дослідили І. Швидецьки й Ф. Резінг 1977 р. Певні прояви подібності за даними краніології до українських серій з території Західної України не виключають службу на австро-угорському кордоні з Росією й українців. У чоловічій серії виділено два краніологічні варіанти.
The article deals with the time and the conditions under which the Austro-Hungarian warriors were killed on the Carpathian mount Kukul in 2016. They were no buried but only covered with earth on the subalpine meadow Serednia. The tourists have accidently found the burials and informed the searchers from All-Ukrainian public organization «Peolple’s Memory». All-Ukrainian searchers’ expedition «Carpathians-2016» organized the archaeological excavations headed by O. Zlatohorsky and found the remains of Austro-Hungarian army and of three soldiers of Russian Imperial army. 42 skulls (only Austro-Hungarian warriors) from these excavations were explored. The study is based on the principles of historicism and objectivity, craniological methods. The methods of source heuristics and critique, comparative-historical and generalizing are used to outline the historical context. The warriors died between August 23 and September 3, 1916 at the close of the end of Brusilov’s breakthrough of Austro-Hungarian emplacements. Generally male skulls from subalpine meadow Serednia and mount Kukul are brachycranic at the average. The series under investigation differs in two ways from three from the Central Ukrainian craniological brachycranic type with relatively wide face and strongly protruded nasal bones. The male series is morphologically heterogeneous, taking into account considerable variability of the craniological features. According to the canonical vector I–III (short craniological program) the male group is similar to Polish combined series studied by F. W. Rösing and I. Schwidetzky in 1977. Some craniological similarities to Ukrainian collections from Western Ukraine do not exclude the presence of Ukrainians among the warriors on the border between Austro-Hungary and Russia. There are two craniological variants in the male series.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30490
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.