Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3076
Title: Методичний посібник з курсу “Основи наукових досліджень"
Authors: В.В. Мірутенко
Keywords: Наукові дослідження, наукова робота, посібник
Issue Date: 2013
Publisher: Ужгород: Інвазор
Citation: Мірутенко В.В. Методичний посібник з курсу “Основи наукових досліджень”.– Ужгород, 2013.– 52 с.
Abstract: Методичний посібник з курсу “Основи наукових досліджень” містить програму дисціпліни, складену згідно кредитно-модульної системи навчання. Програму складено для студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю «Біологія» ОКР «Бакалавр», спеціалізація «Ентомологія». Подано теми лабораторних робіт. Посібник містить методичні вказівки для виконання робіт і додатковий матеріал. Подано перелік контрольних питань. У додатках наводяться зразки оформлення дипломної роботи.
Type: Text
Learning Object
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3076
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ентомології та збереження біорізноманіття

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_OND.pdf715.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.