Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30831
Title: СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНЕАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ПОКАЗНИКІВ ПАЛЬЦЕВОЇ І ДОЛОННОЇ ДЕРМАТОГЛІФІКИ
Authors: Костенко, Євген Якович
Мельник, Володимир Семенович
Горзов, Людмила Федорівна
Keywords: спадковість, зубощелепні аномалії, дерматогліфіка
Issue Date: 10-Apr-2020
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Патент на на корисну модель: 141319 UA, МПК A61B 6/00; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет. - u201905017, заявл. 11.05.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. Спосіб прогнозування спадкової схильності до зубощелепних аномалій залежно від генеалогічного аналізу та показників пальцевої і долонної дерматогліфіки. Костенко Є.Я., Мельник В.С., Горзов Л.Ф.
Abstract: Спосіб оцінки і прогнозування тяжкості порушення функцій опорно-рухового апарату, що передбачає медико-генетичне обстеження пацієнта, в ході якого проводять генеалогічний аналіз, дерматогліфічні дослідження, та, враховуючи стать пацієнта, оцінюють їх в умовних балах і обчислюють коефіцієнт оцінки прогнозування. При величині коефіцієнта прогнозування до 5 балів прогнозують схильність (від 1 до 25 %) до ЗЩА. Величина коефіцієнта прогнозування з 6 до 10 балів свідчить про незначну (від 26 до 50 %) ймовірність ризику виникнення зубощелепних аномалій. Величина коефіцієнта і 11 до 15 балів свідчить вже про високий (від 51-75 %) ризик виникнення ЗЩА. Величина коефіцієнта понад 15 балів відображає наявність (більше 75 %) зубощелепних аномалій.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30831
Appears in Collections:Патенти кафедри дитячої стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент 141319.pdf185.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.